Om Properti

"Vår visjon er at Properti skal revolusjonere måten eiendommer blir markedsført og solgt."Properti tilbyr effektive verktøy til alle som ønsker å markedsføre og selge sine nybygg og boliger på en enkel, billig og samtidig smart og profesjonell måte.

  • Enkelt, fordi Properti er basert på gjør-det-selv-prinsippet. Terskelen for å bruke og fullt ut utnytte Properti er svært lav.

  • Billig, fordi du aldri får uforutsette kostnader, og fordi du og ditt firma administrerer og håndterer plattformen selv.

  • Smart og profesjonelt, fordi ditt prosjekt vil bli presentert på aller mest fordelaktig vis, og fordi du automatisk mottar rapporter som gir deg full oversikt over status og trafikk.

Properti er en skalerbar plattform du kan vokse med. Uansett antall og størrelsen på dine prosjekter vil én innlogging og ett dashboard gi deg full oversikt – i sanntid. Vi har årelang erfaring med eiendomskommunikasjon. Basert på gjensidig tillit bygger vi varige samarbeidsrelasjoner med våre kunder og partnere.

Gjennom vårt partnernettverk tilbyr vi tjenester innen merkevarebygging, design, kommunikasjon og 3D illustrasjoner.