Om Properti

Om oss

Enkelt, billig og smart

Vår visjon er at Properti skal revolusjonere måten eiendommer blir markedsført og solgt.

Properti tilbyr effektive verktøy til alle som ønsker å markedsføre og selge sine nybygg; boliger, hytter og tomter på en enkel, billig og samtidig smart og profesjonell måte.

Enkelt

fordi Properti er basert på gjør-det-selv-prinsippet. Terskelen for å bruke og fullt ut utnytte Properti er svært lav.

Billig

fordi du aldri får uforutsette kostnader, og fordi du og ditt firma administrerer og håndterer plattformen selv.

Smart

fordi ditt prosjekt vil bli presentert på aller mest fordelaktig vis, og fordi du automatisk mottar rapporter som gir deg full oversikt over status og trafikk.

En skalerbar plattform med full oversikt

Properti er en skalerbar plattform du kan vokse med. Uansett antall og størrelsen på dine prosjekter vil én innlogging og ett dashboard gi deg full oversikt – i sanntid. Vi har årelang erfaring med eiendoms-kommunikasjon. Basert på gjensidig tillit bygger vi varige samarbeidsrelasjoner med våre kunder og partnere.

Utforsk Properti

Bli kjent med Properti

Book live demo å bli bedre kjent med Properti

Book demo