Suksess-debut

Tilbake til artikler

Suksess-debut

Skrevet av

Robin Sværen

En etterlengtet arena for eiendoms- og boligbransjen på Romerike med full sal ble avholdt 7. mai.

Properti med samarbeidspartnere avholdte sin første bransjedag i mai. Fokuset for dagen var en kombinasjon av faginnhold, markedsoppdatering og mingling blant likesinnede eiendoms- og boligaktører.

Et spennende program med flere kjente foredragsholdere som presenterte innen sitt ekspertområdet.

Key takeaways

  • Det er tøffere tider, men samtidig er det lav arbeidsledighet og generell god økonomi blant veldig mange

  • Mangelen på nybygg er med på å øke bruktboligprisene

  • Flere områder opplever gode salgstall i et marked preget av lite nybyggprosjekter

  • Jussen henger etter; det pågår viktig arbeid for å utvikle en bærekraftig juss som støtter nye boformer og en raskt utviklende teknologi

  • I panelsamtalen mellom kommunale, politiske og næringsaktører ble det tydelig fremmet både nasjonale og lokale utfordringer; blant annet hva angår regulering og rekkefølgekrav som to konkrete eksempler

  • Viktigheten av tjennomtenkte markedsøfringsprosesser med fokus på å skille seg ut

  • Enkel, smart og billig nettsidebygger for ethvert prosjekt med Properti

  • Fremtidens bygg med informasjon om stadig flere krav som treffer både eskisterende og nye bygg

  • Gode salgstall kommer ikke av seg selv; en god strategi kombinert tydelige mål og riktig lokalkunnskap er noen av elementene som trekkes frem

Takk til foredragsholdere, samarbeidspartnere og deltakere som bidro til suksessen.

Les mer om Eiendomsdagen Romerike 2024 i Estate.

Samarbeidspartnere

Lillestrøm Sportsklubb (LSK) Romerike Sparebank Plot.ai Studio3D Properti